Województwo Podkarpackie Partnerem Organizacyjnym Konkursu "Przyjaźni Środowisku"


Decyzją Pana Marszałka Mirosława Karapyty, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego włączył się w organizację Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w charakterze Partnera Organizacyjnego. Więcej o konkursie: www.przyjazni-srodowisku.pl


Bezpłatne konferencje o odpadach
w Poznaniu i w Warszawie


Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie bezpłatnych Konferencjach: "Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów", będącymi kolejnymi z cyklu konferencji. Odbędą się ona 3 października 2012 r. na Stadionie Miejskim w Poznaniu oraz 21 listopada 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki/ Program i szczegóły na stronie Konferencji


ECOŚ w Ogólnopolskiej Platformie

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska przystąpiło do Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku. Głównym celem OPOPŚ jest wzajemne wsparcie przy przygotowaniu i organizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, wymiana dobrych doświadczeń, promocja działań własnych oraz wzajemna reprezentacja. Więcej informacji i listę członków Platformy, znaleźć można na stronie OPOPŚ


[archiwum wiadomości]

Copyright © 2007-2014 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska