Aktualności

Archiwum wiadomości:

ECOŚ na POLEKO 2011
Miło nam poinformować, iż podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2011, które odbędą się 22-25 listopada w Poznaniu, zaprezentuje się Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. Nasze stoisko będzie się znajdowało w Pawilonie 3 na wprost wejścia głównego.
Tematem przewodnim 23. edycji targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest „Resource efficiency – efektywne wykorzystywanie zasobów”. W ramach targów, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska.


Bezpłatna konferencja w Sejmie RP
Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, będąc współorganizatorem zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji: "Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów". Program i szczegóły na stronie Konferencji: www.europa.org.pl/odpady
Samorządowcy w Parlamencie
W dniu 20 maja 2010 r. o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Bronisława Dutki z przedstawicielami samorządów. Podczas spotkania Poseł Bronisław Dutka przedstawi informacje na temat prac legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio samorządów. Podjęta zostanie również dyskusja na temat problemów z jakimi borykają się samorządowcy w swojej pracy. Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje data przesłania zgłoszenia.
- Zaproszenie na spotkanie
- Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Członkowie ECOŚ wśród "Przyjaznych Środowisku"
6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu.>>więcej
Członkowie ECOŚ Nominowanymi Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"
Z przyjemnością informujemy, iż w gronie Nominatów tegorocznej X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" znaleźli się Członkowie Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska >>więcej
5 listopada w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie, a 17 grudnia w Warszawie odbyły się konferencje pt.: "Możliwości finansowania inwestycji termomoedernizacyjnych w samorządach, obiektach pożytku publicznego, spółdzielniach", zorganizowane przez Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. >>więcej
Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska oraz Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzyli XX Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2008. "Technika dla klimatu Ziemi" to temat tegorocznej edycji, podczas której swoje stoisko wystawiło Europejskie Centrum Ochrony Środowiska >>więcej
2 lipca 2008 r. w Sejmie RP odbyło się seminarium pt. "Koncesja na roboty budowlane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych". Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. >>więcej
W dniu 30 maja 2008 roku na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kole - członka wspierającego ECOŚ prezes zarządu Agnieszka Kuk-Masiuk odwiedziła Leśną Izbę Edukacyjną utworzoną na bazie szkółki leśnej Kiejsze. >>więcej
19 maja 2008 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Środki pomocowe Unii Europejskiej dla samorządów na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnościekowej, zagospodarowania odpadów i energetyki odnawialnej oraz energooszczędności".
Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. >>więcej
Wystawa fotograficzna "Moja miejscowość to nie wysypisko śmieci"
Prowadzenie nieuporządkowanej gospodarki odpadami, w szczególności zaś niezgodne z prawem przemieszczanie, zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów może powodować negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi. >>więcej
W dniach 5-6 listopada 2007 roku w Bochni odbyło się Walne Zebranie Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska. Celem tego spotkanie było przedstawienie idei stworzenia w ramach Stowarzyszenia korporacji samorządowej i prezentacja programu „Latarnia Środowiska”, >>więcej
Informujemy, że Członkami Wspierającymi ECOŚ zostały: Urząd Miasta Legnicy (na podstawie uchwały Rady Miasta z dn. 30 sierpnia br.); Urząd Miasta Sucha Beskidzka (decyzją Rady Miasta z dnia 26 listopada 2007r.) oraz Urząd Miasta Gostynin (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dn. 29 listopada 2007r.)

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska