Aktualności

W związku z rozwijającą się działalnością dotyczącą handlu energią elektryczną, coraz większym zainteresowaniem budową w Polsce biogazowni rolniczych, które są źródłem energii elektrycznej i cieplnej, chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i dlatego też pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Seminarium „Biogazownia – szansą na zwiększenie wpływów własnych dla budżetu i bezpieczeństwo energetyczne gminy”, które odbędzie się 22 kwietnia w Warszawie.

Celem tego spotkania jest wskazanie możliwości zwiększenia wpływów własnych do budżetu samorządów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gmin poprzez budowę biogazowni.

Głównym punktem Seminarium będzie omówienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

Uczestnictwo w seminarium zaprocentuje także specjalistyczną wiedzą na temat alternatywnej energetyki oraz efektywnych technologii biogazowych. Podczas tego spotkania doświadczeni eksperci przedstawią różne możliwości finansowania biogazowni oraz pomogą wybrać najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

Przekonani, że uczestnictwo zaowocuje wymiernymi korzyściami dla Państwa, gorąco zapraszamy do udziału w seminarium pt.” Biogazownia – szansą dla samorządów na zwiększenie wpływów własnych dla budżetu i bezpieczeństwo energetyczne gminy”.

Program Seminarium oraz Formularz zgłoszeniowy:

Program Seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska