Aktualności

W dniach 5-6 listopada 2007 roku w Bochni odbyło się Walne Zebranie Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska. Celem tego spotkanie było przedstawienie idei stworzenia w ramach Stowarzyszenia korporacji samorządowej i prezentacja programu „Latarnia Środowiska”, który miałby zainaugurować działalność ECOŚ. Licznie przybyli samorządowcy dyskutowali na temat misji i celów Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, a także jego statutu i dalszej współpracy w ramach korporacji. Pierwszy dzień zebrania był przepełniony prezentacjami pomysłów na działalność ECOŚ m.in. zademonstrowanie idei „Banku Sprawdzonych Pomysłów” jako możliwość rozwoju dla członków korporacji w oparciu o sprawdzone i zrealizowane z sukcesem inwestycyjne, prezentacja wspólnej kampanii promocyjnej dla członków korporacji poprzez zielony marketing.
Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Ekologicznej Konkursu „Przyjaźni Środowisku”, która obradowała nad wyłonieniem nominatów z nadesłanych do Konkursu wniosków. Dzień pełny wykładów i dyskusji zakończył się przy góralskiej muzyce. W drugi dzień imprezy odbył się wykład pani Bożeny Cebula na temat przedstawienia dostępnych środków finansowych w ramach istniejących programów w zakresie ochrony środowiska. Następnie wystąpili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiając priorytety i zadania NFOŚiGW na rok 2008.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska