Efekt Środowiskowy


Udział w Programie sprawia, że pozytywne nastawienie na środowisko staje się naturalną postawą firmy, ale praca nad nią musi trwać cały czas. Takie podejście pozwala utrzymać profil środowiskowy na wysokim poziomie. Aby zainspirować do dalszej pracy nad poprawą stanu środowiska firmy, które otrzymały certyfikat, starają się spotykać raz lub dwa razy w roku w celu wymiany pomysłów. Dodatkowo powinni wziąć udział w akcji zachęcającej do udziału w projekcie inne przedsiębiorstwa, przedstawiając im korzyści z tego płynące.

Doświadczenie pokazuje, że takie inwestycje łatwo płacą za siebie. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania środowiskowego firmy płacą o połowę mniejsze rachunki np. za media czy wywóz nieczystości. Ponadto na terenie firmy poprawia się znacznie standard prac. Dodatkowym plusem jest darmowa kampania reklamowa i promowanie przez biuro organizacyjne Projektu oraz miasto firm biorących udział w Programie. Otrzymanie certyfikatu podnosi wiarygodność firmy i pokazuje jej dbałość o środowisko naturalne, co jest niezwykle istotne dla spełnienia standardów europejskich. Dbałość o środowisko jest również atutem konkurencyjnym, który można wykorzystać w marketingu.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska