Program "Latarnia Środowiskowa"


Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej opiera się na przeświadczeniu, że wzrost gospodarczy, postęp społeczny i ochrona środowiska w równym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia. Co więcej, są one ze sobą powiązane. Należy zatem zapewnić między nimi taką równowagę, która umożliwi zrównoważony rozwój w Europie i na całym świecie, innymi słowy, rozwój, który pozwoli także przyszłym pokoleniom korzystać z dobrodziejstw wysokiej jakości życia.

Zapobieganie jest korzystniejsze od usuwania skutków, gdyż łatwiej jest zaradzać zanieczyszczeniom u źródła niż zwalczać ich skutki. Zrównoważony rozwój obejmuje zatem ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego. W wymiarze światowym oznacza to zapewnienie utrzymania pełnej różnorodności form życia na Ziemi oraz poszanowanie ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety. >>więcej

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska