Misja Centrum

Celem Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska jest pomoc samorządom w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji ekologicznych, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw ekologicznych.

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska pragnie stać się pierwszą międzynarodową, celową korporacją samorządową.

Co przyniesie gminie członkostwo w ECOŚ?

  • Wspólne uczestnictwo w projektach realizowanych przez ECOŚ
  • Pomoc w aplikowaniu o środki unijne
  • 30% rabatu na uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez ECOŚ
  • Celowe stowarzyszenie samorządów
  • Dostęp do bazy wzorcowych projektów w zakresie ochrony środowiska

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska