Aktualności

19 maja 2008 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Środki pomocowe Unii Europejskiej dla samorządów na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnościekowej, zagospodarowania odpadów i energetyki odnawialnej oraz energooszczędności".

Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Uczestników seminarium - ponad 100 przedstawicieli samorządów - członków i sympatyków Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska - przywitał w imieniu Zarządu NFOŚiGW - Prezes Jan Rączka, który podziękował Europejskiemu Centrum Ochrony Środowiska za inicjatywę spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego i przedstawił swoje zamierzenia dotyczące działalności NFOŚiGW w bieżącym roku. W spotkaniu, oprócz Członków Zarządu NFOŚiGW, uczestniczyli również:

Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ryszard Ochwat - Zastępca Dyrektora Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cezary Dzierżek - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informujemy również, iż wkrótce odbędzie się kolejne seminarium w sprawie funduszy europejskich, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska