Aktualności

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt.: ”Źródła energii odnawialnej szansą dla gminy i regionu”, która odbędzie się 14 lipca br. w Hotelu Kazimierz w Krakowie.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat medialny sprawuje zaś miesięcznik „Eurogospodarka” oraz gazeta internetowa „Eko Samorządowiec”.

Tematyka konferencji nie jest przypadkowa, bowiem członkowstwo w Unii Europejskiej oraz zmniejszające się zasoby naturalne wymuszają konieczność poszukiwania odnawialnych źródeł energii.
Organizowana przez nas konferencja pt. „Źródła energii odnawialnej szansą dla gminy i regionu” ma wyjść naprzeciw potrzebom i przybliżyć zagadnienia odnawialnych źródeł energii i dobrych praktyk realizacji projektów mających na celu zmniejszenie zużycia naturalnych surowców energetycznych.

Program Konferencji oraz Formularz zgłoszeniowy:

Program:

Formularz zgłoszeniowy:

Partnerzy:

   

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska