Aktualności

Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska oraz Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzyli XX Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2008. "Technika dla klimatu Ziemi" to temat tegorocznej edycji.

- Targi POLEKO są świętem dla wszystkich, którzy zajmują się ochroną środowiska - powiedział M. Nowicki - Są liczącą się, międzynarodową imprezą targową - 25 % wystawców reprezentuje różne kraje.

W uroczystej inauguracji POLEKO 2008 wzięli również udział m.in. Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Środowiska - Bernard Błaszczyk i Janusz Zaleski, Ambasador Królestwa Danii, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Radcy handlowi Ambasad Norwegii, Szwecji, Węgier, Kanady, Zastępca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zastępcy Prezesa NFOŚiGW, Prezes BOŚ, Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Prezesi Wojewódzkich FOŚiGW, a także regionalne władze administracyjne i samorządowe, m.in. prezydent Poznania i starosta poznański.

Podczas tegorocznych targów, swoje stoisko wystawiło także Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, które wspólnie z gminą Przechlewo promowało postawy proekologiczne oraz swoje pomysły i prowadzone projekty.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska