Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nasza działalność koncentruje się na pomocy samorządom w kontaktach z partnerami zainteresowanymi współpracą w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Ponadto udzielamy wsparcia w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji ekologicznych, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw ekologicznych.

Zakres świadczonych usług w zakresie PPP:

 • kontakt partnerów chętnych do realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa publiczno - prywatnego
 • analiza ekonomiczna, finansowa i prawna projektu zapewniająca optymalne
 • finansowanie inwestycji
 • przygotowanie umów o partnerstwie publiczno prywatnym
 • zarządzanie projektem przystosowanym do wdrożenia w trybie PPP

Zalety PPP:

 • przyspieszanie procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury,
 • szybsze wdrażanie projektów,
 • obniżanie całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
 • sprawna realizacja działań,
 • polepszanie jakości usług świadczonych w ramach PPP.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP mogą obejmować następujące działania:

 • zaprojektowanie bądź realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego
  (budowa, rozbudowa, przebudowa lub zarządzanie składnikiem majątkowym, będącym przedmiotem tej inwestycji albo z nią związanym),

 • świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat,
  eksploatacja, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,

 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego,
  w tym rewitalizację, zagospodarowanie miasta lub jego części, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,

 • przedsięwzięcia pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne wspomagające realizację zadań publicznych,
  jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska