Raporty

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska oferuje przygotowywanie różnego rodzaju raportów, analiz i zestawień, m.in. na potrzeby projektów POKL i innych.

Dotychczas zrealizowane dokumenty:

  • Oświata podkarpacka w liczbach 2011:

  • Badanie nauczania i uczenia się (rok szkolny 2012/2013):

  • Raport o stanie edukacji 2013:

  • Badania czasu i warunków pracy nauczycieli w okresie IX 2012 - XII 2013:

  • Raport z badań dotyczących nauczycieli i pracowników oświaty wypadających z zawodu w województwie podkarpackim (I kwartał 2014):

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska