Aktualności

W dniu 30 maja 2008 roku na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kole - członka wspierającego ECOŚ prezes zarządu Agnieszka Kuk-Masiuk odwiedziła Leśną Izbę Edukacyjną utworzoną na bazie szkółki leśnej Kiejsze. Gospodarzem spotkania był Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Kolskiego.

Należy ndmienić, że znaczna część ekspozycji i prac na rzecz Izby Edukacyjnej została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusze te pochodzą pośrednio ze zdobytych nagród finansowych, jakie Starostwo zdobyło jako laureat Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Starostwo Powiatowe w Kole jest Mecenasem Polskiej Ekologiiw kategorii Promotora Ekologii, nie spoczywa jednak na laurach, w obecnej edycji konkursu zapewne również wystartuje z kolejnym wnioskiem.

Leśna Izba Edukacyjna jest stupocentowym przykładem takiej właśnie edukacji ekologicznej, robi wrażenie, a wszystkich cieszy, że idea ECOŚ i Centum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest realizaowana w tak fantastyczny sposób, z pożytkiem dla dzieci i nie tylko. Wizyta w Kiejszach była miłym przerywnikiem w codziennym rytmie pracy.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska