Aktualności

2 lipca br. w Sejmie RP odbyło się seminarium pt. "Koncesja na roboty budowlane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych".

Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Tematykę seminarium przedstawił radca prawny Artur Kołcz z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, który po omówieniu prawnych aspektów koncesji na roboty budowlane odpowiadał na merytoryczne pytania zgromadzonych przedstawicieli samorządów.

W spotkaniu wziął również udział przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Poseł Bronisław Dutka.

Informujemy również, iż we wrześniu br. planujemy organizację kolejnego seminarium na temat koncesji na roboty budowlane, partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa zamówień publicznych.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska